Thử với hình

Fibonacci ( 1170-1240), tên đầy đủ của ông là Leonardo Pisano, được biết đến như một nhà toán học vĩ đại nhất châu Âu thời trung cổ. Ông được sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Phi. Từ nhỏ đã theo cha đi khắp các vùng xung quanh bờ biển Địa Trung Hải. Trong những chuyến đi của mình, ông có cơ hội gặp nhiều thương nhân và học kiến thức số học của họ.Ông là một trong những người đầu tiên truyền bá hệ thống số Ả Rập vào Châu Âu – hệ thống số của chúng ta hiện đang sử dụng ngày nay dựa trên số mười chữ số với dấu thập phân và một biểu tượng đặc biệt (“số không”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0.

Continue reading

Fibonacci

Fibonacci ( 1170-1240), tên đầy đủ của ông là Leonardo Pisano, được biết đến như một nhà toán học vĩ đại nhất châu Âu thời trung cổ. Ông được sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Phi. Từ nhỏ đã theo cha đi khắp các vùng xung quanh bờ biển Địa Trung Hải. Trong những chuyến đi của mình, ông có cơ hội gặp nhiều thương nhân và học kiến thức số học của họ.Ông là một trong những người đầu tiên truyền bá hệ thống số Ả Rập vào Châu Âu – hệ thống số của chúng ta hiện đang sử dụng ngày nay dựa trên số mười chữ số với dấu thập phân và một biểu tượng đặc biệt (“số không”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0.

Trả lời: Hiện nay, vẫn còn một bức tượng tưởng niệm ông nằm ở Leaning Tower, bên cạnh Nhà Thờ Lớn ở Pisa. Ngoài ra, tên ông còn được dùng để đặt cho hai bến cảng: Lungarno Fibonacci ở Pisa và Via Fibonacci ở Florence.

Tin tức cập nhật

Fibonacci ( 1170-1240), tên đầy đủ của ông là Leonardo Pisano, được biết đến như một nhà toán học vĩ đại nhất châu Âu thời trung cổ. Ông được sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Phi. Từ nhỏ đã theo cha đi khắp các vùng xung quanh bờ biển Địa Trung Hải. Trong những chuyến đi của mình, ông có cơ hội gặp nhiều thương nhân và học kiến thức số học của họ.Ông là một trong những người đầu tiên truyền bá hệ thống số Ả Rập vào Châu Âu – hệ thống số của chúng ta hiện đang sử dụng ngày nay dựa trên số mười chữ số với dấu thập phân và một biểu tượng đặc biệt (“số không”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0.

Trả lời: Hiện nay, vẫn còn một bức tượng tưởng niệm ông nằm ở Leaning Tower, bên cạnh Nhà Thờ Lớn ở Pisa. Ngoài ra, tên ông còn được dùng để đặt cho hai bến cảng: Lungarno Fibonacci ở Pisa và Via Fibonacci ở Florence.

Bài viết mới

Fibonacci ( 1170-1240), tên đầy đủ của ông là Leonardo Pisano, được biết đến như một nhà toán học vĩ đại nhất châu Âu thời trung cổ. Ông được sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Phi. Từ nhỏ đã theo cha đi khắp các vùng xung quanh bờ biển Địa Trung Hải. Trong những chuyến đi của mình, ông có cơ hội gặp nhiều thương nhân và học kiến thức số học của họ.Ông là một trong những người đầu tiên truyền bá hệ thống số Ả Rập vào Châu Âu – hệ thống số của chúng ta hiện đang sử dụng ngày nay dựa trên số mười chữ số với dấu thập phân và một biểu tượng đặc biệt (“số không”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 0.

Trả lời: Hiện nay, vẫn còn một bức tượng tưởng niệm ông nằm ở Leaning Tower, bên cạnh Nhà Thờ Lớn ở Pisa. Ngoài ra, tên ông còn được dùng để đặt cho hai bến cảng: Lungarno Fibonacci ở Pisa và Via Fibonacci ở Florence.

LỜI MỞ ĐẦU

Chào các bạn,

Blog này là nơi tôi lưu trữ những kiến thức sưu tầm được và những kinh nghiệm có được trong quá trình học tập nhằm mục đích tạo 1 kho tra cứu.  Về sau mỗi khi có nhu cầu thực tế cần dùng đến thì không phải lọ mọ khắp nơi nữa chứ không để quảng bá, truyên truyền hay hướng dẫn dạy dỗ.

Bạn nào đọc thấy cần thảo luận thì các bạn có thể để lại comment để cùng thảo luận học tập lẫn nhau.

Chúc các bạn thu được nhiều kiến thức có ích!

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

H_2SO^4

Giải HCl + AgNO3 latex \xrightarrow abc xyz…

Giải.
HCl + AgNO3\xrightarrow[abc]{xyz} AgCl↓
1 mol
61A

Học bổng Toshiba

Nội dung học bổng liên quan tới H₂SO⁴ ↑

Hôm nay H₂SO₄ + Ba²⁺ ➝ BaSO₄ ↓…

Hôm nay H₂SO₄ + Ba²⁺ ➝ BaSO₄ ↓ + 2H⁺

Test

Bài 6 (trang 46)

Một phản ứng đồng thể trong pha lỏng có phương trình phản ứng và phương trình tốc độ như sau:

​ A → R

​ -rA = kCA2

Khi phản ứng tiến hành trong 1 thiết bị IMR có thể tích V thì độ chuyển hóa của phản ứng là 50%.

 1. Độ chuyển hóa của pứ sẽ là bao nhiêu nếu phản ứng được tiến hành trong thiết bị IMR có thể tích bằng 6 lần thể tích thiêt bị IMR ban đầu?
 2. Độ chuyển hóa của pứ sẽ là bao nhiêu nếu phản ứng được tiến hành trong 1 thiết bị PFR có thể tích bằng thể tích thiêt bị IMR ban đầu?

Biết:

 • Thiết bị IMR: \tau=\dfrac{C_{A0}-C_{Af}}{kC_{Af}^2}
 • Thiết bị PFR: \tau=-\displaystyle\int\limits_{C_{A0}}^{C_{Af}}\dfrac{dC_A}{kC_A^2}

Giải

 1. Với thiết bị IMR:\tau=\dfrac{C_{A0}-C_{Af}}{kC_{Af}^2} \to k\tau_1 C_{A0} = \dfrac{1-\dfrac{C_{Af1}}{C_{A0}}}{\dfrac{C_{Af1}}{C_{A0}}} = \dfrac{1-\dfrac{1}{2}}{(\dfrac{1}{2})^2} = 2

Thể tích thiết bị tăng 6 lần thì: \tau_1 = 6\tau_2 nên:

k\tau_2C_{A0} = k(6\tau_1)C_{A0} = 6(k\tau_1C_{A0} = 6.2 = 12 = \dfrac{1-\dfrac{C_{Af2}}{C_{A0}}}{\dfrac{C_{Af2}}{C_{A0}}}

\to \dfrac{C_{Af2}}{C_{A0}}=\dfrac{-1\pm\sqrt{1+48}}{24}=0.24

\to X_{A2} = 0.75

 1. Với thiết bị PFR:\tau_3=-\displaystyle\int\limits_{C_{A0}}^{C_{Af3}}\dfrac{dC_A}{kC_A^2}=\dfrac{1}{k}.(\dfrac{1}{C_{Af3}}-\dfrac{1}{C_{A0}}) \to k\tau_3C_{A0}=\dfrac{C_{A0}}{C_{Af3}}-1

Thể tích 2 thiết bị bằng nhau nên: $\tau_1=\tau_3​$ nên:

​ $k\tau_1C_{A0}=2=k\tau_3C_{A0}=\dfrac{C_{A0}}{C_{Af3}}-1$

​ $\to \dfrac{C_{A0}}{C_{Af3}}=3$

​ $\to X_{A3}=0.667$

Matlab

Bài 8 trang 46

Phản ứng phân hủy 1 chất lỏng A được tiến hành trong phòng thí nghiệm bằng 1 thiết bị IMR. Tại trạng thái dừng xác định được các số liệu động học như sau:

Nồng độ A (trong nguyên liệu) Nồng độ A (trong sản phẩm) Thời gian lưu (s)
2.00 0.65 300
2.00 0.92 240
2.00 1.00 250
1.00 0.56 110
1.00 0.37 360
0.48 0.42 24
0.48 0.28 200
0.48 0.20 560
 1. Dựng đồ thị $(C_A, -r_A)$ và $(C_A, \dfrac{1}{-r_A})$.
 2. Để phản ứng đạt được độ chuyển hóa 75% khi nồng độ chất A trong nguyên liệu ban đầu là CA0 = 0.8 mol/L thì thời gian lưu cần thiết là bao nhiêu nếu:a. Phản ứng được tiến hành trong thiết bị PFR?

  b. Phản ứng được tiến hành trong thiết bị IMR?

Biết:

 • Thời gian lưu của thiết bị IMR: $\tau=\dfrac{C_{A0}-C_A}{-r_A}$
 • Thời gian lưu của thiết bị PFR: $\tau=-\displaystyle\int\limits_{C_{A0}}^{C_A}\dfrac{dC_A}{-r_A}$

Giải

 1. Trong thiết bị IMR, thời gian lưu: $\tau=\dfrac{C_{A0}-C_A}{-r_A}$

$\to$ Tốc độ phản ứng: $\dfrac{1}{-r_A}=\dfrac{\tau}{C_{A0}-C_A}$

→ Tốc độ phản ứng: $\dfrac{1}{-r_A}=\dfrac{\tau}{C_{A0}-C_A}$

$\to$ Tốc độ phản ứng tại các thời điểm:

$\tau (s)$ CA0 CA $\dfrac{1}{-r_A}=\dfrac{\tau}{C_{A0}-C_A}$ -rA
300 2 0.65 $\dfrac{300}{2-0.65}=222$
240 2 0.92 222
250 2 1.00 250
110 1 0.56 250
360 1 0.37 572
24 0.48 0.42 400
200 0.48 0.28 1000
560 0.48 0.20 2000

Vẽ đồ thị: sẽ ra xấu

 1. Từ đồ thị sẽ thấy bậc của phản ứng rất phức tạp vì vậy sử dụng phương pháp đồ thị để tính (tính tay) hoặc dùng lệnh trapz của Matlab.

 

Test 2

Thử lại với hình

 

Liệu có thật là có thểMarkdown không ==ta==?

Gõ Công thức Toán

Có vẻ như không ăn thua gì rồi!

Giờ gõ tiếp công thức toán nào:

\dfrac{x}{y}=1

Vậy còn công thức Hóa?

Hóa học

Câu trả lời là đây:

H_2SO<sub>4</sub>

H_2SO_4+NaOH \to Na_2SO_4 + H_2O

Test

Thử lại vơi việc đính kèm ảnh.

Test

Thử nghiệm gưi email.

\dfrac{x}{y}=1

Vậy là nó hỗ trợ Latex và cả ==Markdown==.